Om webbplatsen

Innehåll

Allmän information

Sidan förklarar kortfattat webbplatsens övergripande struktur och vilka program man behöver för att få tillgång till informationen. Sidan förklarar även hur man ändrar textstorlek och använder eventuella snabbkommandon.

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

914 81 Nordmaling

Telefon 0930-140 00

E-post kommun@nordmaling.se

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Här lämnas information om hur Nordmalings kommun behandlar personuppgifter som samlas in genom Nordmalings kommuns e-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Ytterligare information finns i vissa av de formulär och övriga elektroniska handlingar som du hämtar från Nordmalings e-tjänst och kan fylla i och registrera in samt i lag och författning som gäller för myndigheten.

Personuppgiftansvarig

Kommunstyrelsen för Nordmaling är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på e-tjänsten för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Uppgifter om myndigheten.

Ändamål för behandling

Nordmalings kommun behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter som lämnas används för administration, kontroll och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Uppgifterna används bland annat som grund för fakturering av barnomsorgsavgifter. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställning av statistik.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Nordmalings kommun är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Nordmalings kommun, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Behandling hos annan

IST är personuppgiftsbiträde och svarar för den tekniska hanteringen av personuppgifterna i systemet. Som personuppgiftsbiträde har IST skyldigheter som säkerhetställer att hanteringen hos dem följer personuppgiftslagens regler.

Regler för e-tjänsten förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Genom användandet av e-tjänsten accepterar och godkänner användaren att:
- personuppgifter lagras och behandlas enligt ovan.
- inte lämna sina användaruppgifter vidare till annan person.
- omedelbart anmäla misstankar om att kontot används av annan person.
- handlingar och åtgärder som sker som inloggad i systemet är juridiskt bindande på samma sätt som en underskriven handling.
- uppgifter som lämnas skall vara sanningsenliga.
Användaren förbinder sig även att vid godkännande av placering i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem:
- betala avgift enligt vid varje tillfälle gällande regler.
- uppsägningstiden finns och att avgift betalas även under uppsägningstiden.
- följa övriga av kommunens regler och avgifter gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Personuppgiftsansvarig

Nordmalings kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med e-tjänsten för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information om hur du kontaktar oss finns under "Allmän Information".